Kwaliteit

Het kwaliteit management systeem vanuit de IA Groep is erop gericht om continue onze bedrijfsprocessen te verbeteren. Om deze kwaliteit te waarborgen en te bewijzen naar onze opdrachtgevers wordt er gebruik gemaakt van ISO 9001:2015.

In het ISO 9001:2015  systeem zijn de volgende punten opgenomen om de kwaliteit te bewaken:

  • De ervaring van onze opdrachtgevers gebruiken als het belangrijkste uitgangspunt voor verbeteren.
  • De prestaties op het gebied van kwaliteit en klanttevredenheid continu meten.
  • Doelstellingen voor deze prestaties formuleren.
  • Verbeteringsacties te definiëren en op te volgen.
  • Onze medewerkers verantwoordelijk te maken voor hun bijdrage tot deze prestaties.

Kwaliteitsdoelstellingen

  • De algemene kwaliteitsdoelstelling is streven naar volledige klanttevredenheid.