De IA Groep bestond in 2019 45 jaar, in die jaren is er veel gebeurd en is het bedrijf gegroeid naar wat het anno 2020 is: een integraal ingenieursbureau welke actief is op een tal van disciplines.

1974 – 1979 De start

De geschiedenis van IA Groep is begonnen met Europe Engineering, een Rotterdams Ingenieursbureau. Europe Engineering opent in de jaren 70 een vestiging in Arnhem aan de Zijpendaalseweg. Het bureau is in Arnhem opgericht met als hoofddoel de bouwbegeleiding en het bouwkundig toezicht uit te voeren voor Kweekreactor Kalkar. Kweekreactor Kalkar is de benaming voor een kerncentrale met een snelle natriumgekoelde reactor. Men zag dat als de oplossing voor de energieproblemen in de jaren 70. Door aanhoudende protesten en de steeds alarmerender rapporten over de veiligheid van dit type reactor besloot Nederland het project te beëindigen. In 1974 is Europe Engineering gestopt met haar activiteiten en is ingenieursbureau Arnhem opgericht.

Ingenieursbureau Arnhem
De mensen van de vestiging uit Arnhem betalen 1000 gulden voor de inboedel en gaan met zes man zelfstandig verder. Op vrijdagmiddag tijdens de thee is de naam Ingenieursburo Arnhem bepaald. Zo is op 1 april 1974 Ingenieursburo Arnhem opgericht. De directie wordt gevormd door de heren A. Schouten en F. van Muiswinkel. Ingenieursburo Arnhem richt zich op de gebieden bouwkunde, werktuigbouw en elektrotechniek.

1979 – 1984 

In deze tijd kwam de huidige directeur, Theo Willemsen in dienst als constructeur Elektrotechniek. Vanuit Thomassen Holland BV kwam de vraag om het tekeningenpakket op de rit te krijgen. Hierdoor groeide de divisie Elektrotechniek uit tot 20 man. Ondertussen kon de divisie Werktuigbouw veel werk realiseren voor AkzoNobel.
Foto van het toenmalige Rijn-Schelde-Verolme (RSV) project te Algarije

1984 – 1989 Explosieve groei Ingenieursburo Arnhem

In 1984 trok de economie weer aan en zo begon Ingenieursburo Arnhem ook te groeien tot wel 250 man. De explosieve groei van Ingenieursburo Arnhem leidt tot een verhuizing van alle afdelingen naar een groter pand aan de Utrechtsestraat. Ook werden er vestigingen in Amersfoort, Hengelo en Assen geopend.


Locatie van het toenmalige Architekten- en Ingenieursburo Arnhem BV, Factor Architecten sinds 1999


Pand aan de Utrechtsestraat van de IA Groep

Een grote opdrachtgever uit die tijd is AkzoNobel,  in 2018 opgesplitst in AkzoNobel (coatings) en Nouryon (chemie). Hiervoor werkte Ingenieursburo Arnhem aan grote projecten
Ook bij Werktuigbouw groeit het vele ontwerpwerk op het gebied van piping en gebouwgebonden installaties

Automatisering
Eind jaren 80 veranderd de markt en wordt er meer geautomatiseerd. De computer komt eerst als mainframe en in ongeveer 1985 ook als pc betaalbaar op de markt. Softwarepakketten als AutoCAD doen hun intrede.

Ook Elektrotechniek ontloopt hier de automatisering niet maar krijgt weer nieuwe zaken zoals productieautomatisering met een ‘programmable logic controller’ (PLC).

In 1986 worden mede door de forse economische groei verschillende dochterbedrijven opgericht: Ingenieursburo Arnhem Werktuigbouw BV, Ingenieursburo Arnhem Elektrotechniek BV en Architekten- en Ingenieursburo Arnhem BV.

1989 – 1994       Stabilisatie

In 1991 verhuizen Ingenieursburo Arnhem Werktuigbouw en Ingenieursburo Arnhem Elektrotechniek naar de Bruningweg.
Ingenieursburo Arnhem Werktuigbouw krabbelt uit het dal van de ‘piping hype’ en richt zich verder op de machinebouw.

1994 – 1999       Groei utilitaire sector

De jaren 90 kenmerken zich door een goed potentieel in Nederland. De industrie ontwikkeld zich en De jaren 90 kenmerken zich door een goed potentieel in Nederland. De industrie ontwikkeld zich en produceert het nodige in eigen land. De overheid investeert veel in de utilitaire sector. Dit levert voor Ingenieursburo Arnhem veel werk op voor het ontwerpen van militaire gebouwen. Voor defensie zijn bijvoorbeeld centrale keukens voor de bevoorrading van marineschepen ontworpen.
Eind jaren 90 ontstaat er een verschuiving richting overheidsgebouwen.
Ook AkzoNobel beweegt zich breed en bouwt in Oss een compleet nieuwe ‘pharma plant’ waar Ingenieursburo Arnhem ook het nodige aan mag doen.

1999 – 2004       Ingenieursburo Arnhem bouwt nieuw

Ingenieursburo Arnhem krijgt een nieuw onderkomen. Op 1 januari 2000 wordt het zelfontworpen kantoorgebouw aan de Westervoortsedijk in Arnhem betreden.

 

1999 Factor Architecten   
In het nieuwe onderkomen wil ook Factor Architecten BV duidelijk tot zijn recht komen. Het voormalige Architekten- en Ingenieursburo Arnhem BV heeft per 1 januari 1999 de naam gewijzigd naar Factor Architecten BV

Het is een klein maar serieus onderdeel van de holding. Met een scala aan activiteiten, zoals het ontwerp van F (Tsjechië), op Bonaire en bij Makkum. Daarnaast doen ze allerlei andere zaken, zoals ‘gewone’ woningbouw (zowel in de sociale sector als in het hogere marktsegment; voor beleggers) en de bouw van kantoren, bedrijfsgebouwen en scholen.


Recreatiewoningen Lipno

2001 Nieuwe directie
In 2001 hebben T.A.A. Willemsen, G. Kengen en G. Vink het aandelenpakket van A. Schouten en F. van Muiswinkel overgenomen.

2004 – 2009      Verhuizing naar Duiven samen met Feenstra Adviseurs2004 IA Groep vestigt zich in Duiven
In 2004 wordt het pand aan de Westervoortsedijk verkocht aan woningcorporatie Vivare en verhuist Ingenieursburo Arnhem naar Duiven. Dat was ook het moment dat de naam werd veranderd in Ingenieursburo Arnhem Groep met de werkmaatschappijen IA Elektrotechniek, IA Werktuigbouw, IA Bouwkunde, Factor Architecten en Feenstra Adviseurs.

2004 Overname Feenstra Adviseurs
In 2004 heeft Ingenieursburo Arnhem het bestaande bureau Feenstra Adviseurs overgenomen. Feenstra Adviseurs had specialistische kennis over (ver)bouw- en onderhoudsprojecten voor de zuivel- en voedingsmiddelenindustrie. Dat bood mogelijkheden in nieuwe markten speciaal in de voedingsmiddelenindustrie. Feenstra Adviseurs heeft onder andere opdrachten gedaan voor FrieslandCampina, BEL Leerdammer, Abbott Laboratories en Lutèce. Inmiddels heeft Feenstra Adviseurs al ruim 100 jaar ervaring in de zuivel- en voedingsmiddelenindustrie.

Feenstra Adviseurs, IA Bouwkunde en Factor Architecten ontwikkelen zich goed en er komt een nieuwe balans in het bedrijf. Dit is mede ontstaan door de intensieve samenwerking tussen de verschillende disciplines, wat ook versterkt wordt door met zijn allen in een gebouw te zitten.

 

Uitbreiding van activiteiten
Mede door Feenstra Adviseurs en IA Bouwkunde hebben we onze activiteiten uitgebreid in verschillende nieuwe markten, zoals projecten in de voedingsmiddelenindustrie en de waterindustrie. Dit heeft onder meer geleid tot een groeiend aantal integrale projecten binnen onze groep. Een grote opdrachtgever waarvoor we gaan werken is drinkwaterbedrijf Vitens. Zo ontwikkeld zich binnen Ingenieursburo Arnhem Groep een ‘waterteam’.

2011 naamswijziging IA Groep
Ingenieursburo Arnhem Groep gaat vanaf april 2011 verder als IA Groep. Zeven jaar daarvoor is het bedrijf van Arnhem naar Duiven verhuisd, de naam Ingenieursburo Arnhem Groep is daarom logischerwijs aangepast zonder referentie naar de plaats Arnhem. Bovendien is gekozen voor deze korte en pakkende bedrijfsnaam vanwege een toenemend aantal internationale projecten.

2009 – 2020 45 jaar IA Groep

De IA Groep bestond in 2019 45 jaar en heeft zich het jaar daarvoor al klaar gemaakt voor de toekomst. Naast Theo Willemsen zijn beide zonen, Norbert en Rudy mede aandeelhouder binnen het familiebedrijf. Hiermee is ook de toekomst voor de komende 45 jaar ook veiliggesteld.
Omdat de integrale projecten de overhand nemen paste de websites per discipline niet meer bij het bedrijf. Daarom is ervoor gekozen deze samen te voegen en een logisch geheel te laten vormen met dat wat de IA Groep en de onderliggende bedrijven al jaren waren.
Hieruit is ook deze nieuwe website ontstaan.


Rudy, Theo en Norbert Willemsen