De nieuwe kaasmakerij van CONO Kaasmakers

CONO Kaasmakers heeft een hele nieuwe kaasmakerij in de Beemsterpolder gebouwd. Met deze ‘groenste kaasmakerij ter wereld’ met de naam ‘De Tijd’ spreekt CONO een belofte uit: een bijdrage leveren aan de toekomst op een manier die past bij hun herkomst én blijvend toonaangevend zijn op het gebied van echte smaak en duurzaamheid.

Op 13 november opende Koningin Máxima de nieuwe kaasmakerij en op 27 november won de kaasmakerij, naar het ontwerp van Bastiaan Jongerius Architecten, de ARC14 Architectuur prijs. De prijs voor het beste ontwerp en het meest duurzame gebouw van Nederland.

CONO Kaasmakerij

Ook Feenstra Adviseurs leverde een bijdrage aan de nieuwe kaasmakerij van CONO. Wij zorgden voor de bouwkundige en constructieve uitwerking van het ontwerp en de projectbegeleiding. Hieronder leest u hoe dit in zijn werk is gegaan.

Bouwkundige uitwerking
Nadat het ontwerp door Bastiaan Jongerius is gemaakt, heeft Feenstra Adviseurs de verdere, bouwkundige en constructieve, technische uitwerking voor dit project gedaan in de breedste zin van het woord. De Voorontwerp fase (VO), omgevingsvergunning, aanbestedingstukken en werktekeningen zijn vervaardigd en begeleid door Feenstra Adviseurs.

Voorontwerp
Het ontwerp van Bastiaan Jongerius behelst de façade en een gedeelte van de indeling van het gebouw. Daarmee ligt het concept vast. Feenstra Adviseurs heeft met haar kennis van hygiëne zonering, brandcompartimentering en productie proces de verdere indeling van het gebouw uitgewerkt. Dit altijd in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, om zo tot een optimaal resultaat te komen. Tijdens dit proces nemen we ook altijd onze constructieve kennis mee om zo ook constant de haalbaarheid ten aanzien van de gebouwconstructie te kunnen toetsen.

Omgevingsvergunning
De complete omgevingsvergunning, activiteit bouw en milieu, en begeleiding tijdens de procedure is verzorgd door Feenstra Adviseurs. In deze fase zijn brandcompartimenteringen, vluchtwegen en constructieve uitgangspunten vastgelegd. Tevens wordt voorzien in een complete bouwbesluittoetsing, zoals ventilatieberekeningen en functiegebieden tekeningen.

Aanbesteding
Ook de voorbereiding en het vervaardigen van de aanbestedingstukken is onderdeel van de opdracht geweest. De technische uitwerking in deze fase is dusdanig dat verschillende bouwkundige aannemers hier hun offerte op kunnen baseren. Ook is er een voorstel gedaan voor selectiecriteria, zodat niet alleen prijs, maar ook planning, kwaliteit, veiligheid en projectaanpak mee worden gewogen in de gunning (EMVI).

Werkfase
Uiteindelijk zijn alle stukken uitgewerkt tot werkniveau. Deze stukken worden door de aannemer gebruikt voor de voorbereiding en uitvoering.

Constructieve uitwerking
Naast de bouwkundige uitwerking heeft Feenstra Adviseurs voor dit project ook de constructieve uitwerking gedaan en was voor dit project hoofdconstructeur. In het voorontwerp is door één van de constructeurs ook het ontwerp voor de constructie opgestart. Zo is altijd te toetsen of de verschillende indelingen die de revue passeren, ook daadwerkelijk haalbaar zijn in de gebouwconstructie. In een latere fase zijn de constructieve berekeningen gemaakt en zijn ook de wapeningstekeningen voor dit project verzorgd door Feenstra Adviseurs.

Projectbegeleiding
Voor dit project heeft Feenstra Adviseurs de bouwkundige en constructieve projectbegeleiding gedaan vanaf voorontwerp tot en met de aanbesteding. Daarbij zorgt de projectmanager ervoor dat de juiste stappen en processen worden doorlopen. Tevens is de projectmanager de vraagbaak aangaande hygiënisch ontwerpen en technische uitwerking. De projectmanager is bij Feenstra Adviseurs de contactpersoon voor de opdrachtgever en de spil tussen de technische en hygiënische uitwerking en de wensen/eisen van de opdrachtgever.

Bubbledeck

Bubbledeck

Wapeningsnetten

Wapeningsnetten

Overige partijen
Naast Feenstra Adviseurs en Bastiaan Jongerius Architecten hebben ook Visser & Smit Bouw, interieurarchitect Hugo Broeders en DS landschapsarchitecten bijgedragen aan de nieuwe kaasmakerij van CONO.