Feenstra Adviseurs is betrokken bij verschillende renovaties en uitbreidingen binnen Ausnutria’s vestigingslocatie Kampen. Ausnutria produceert koe- en geitenmelk flesvoeding en helpt daarnaast ook andere bedrijven met de productie van hun melkflesvoeding. Het bedrijf heeft al 70 jaar ervaring in de productie van flesvoeding, waarvan Feenstra sinds 2018 betrokken is bij het verbeteren van werkomgeving en de productieprocessen.

Locatie Kampen – Hygiënezonering 

Op de productielocatie in Kampen is Feenstra Adviseurs betrokken geweest bij het maken van een masterplan. Een onderdeel hiervan was het adviseren en ontwerpen van een nieuwe hygiënezonering. De situatie voorheen voldeed niet meer aan de moderne standaarden en eisen. Met de specialistische kennis van Feenstra Adviseurs zijn de verschillende zones bepaald. Fase 1 van het masterplan hygiënezonering betrof de aanpak van de personeelsentree, kantine, werkplaats en omkleedsluis. De herindeling van de ruimten is gebaseerd op een ontwerp van de juiste volgordelijkheid van de hygiënezones. Zo is een logische routing ontstaan, waarbij de nieuwe omkleedsluis de overgangszone vormt tussen de hygiënische productieruimte en de personeelsentree. De aannemer is in een vroeg stadium betrokken bij de planvorming met als gevolg een voorspoedige uitvoering.