Al meer dan 100 jaar werkt Feenstra Adviseurs samen met zuivelbedrijf Royal FrieslandCampina. In deze periode heeft Feenstra Adviseurs de bouwkundige advisering van vele projecten mogen verzorgen voor de productie locaties: Meppel, Borculo, Varsseveld, Lochem, Bedum, Den Bosch, Workum en Rijkevoort. Feenstra Adviseurs helpt Royal FrieslandCampina bij kleine tot grote projecten bij bouw, verbouw en onderhoudsprojecten.

Locatie Beilen – Centrale chemicaliënopslag

De oude chemicaliënopslag van Friesland Campina locatie Beilen lag verspreid over het gehele terrein. De wens om de opslag te vernieuwen én centraal te regelen ontstond, waarnaar Feenstra Adviseurs gevraagd is voor het ontwerp en de begeleiding van de uitvoering.

Om de opslag van de chemicaliën betreft het milieu te waarborgen is er in samenwerking met IA Bouwkunde een ontwerp gemaakt voor een vloeistofdichte kelderbak en laad-/losplaats. Ook de coating was hierin van belang, waarvoor Feenstra een product onderzoek heeft uitgevoerd.

De nieuwe opslag is losgetrokken van de rest van de fabriek en wordt verbonden middels een leidingbrug. Factor Architecten is gevraagd een zowel praktisch als esthetisch ontwerp te maken voor het nieuwe volume op het terrein.

Locatie Borculo – Nieuwbouw GOS EDS

Op de locatie Borculo is een nieuwe fabriek gerealiseerd. Om ruimte te maken voor deze fabriek zijn er oude gedeelten van de huidige fabriek gesloopt. Tussen de bestaande fabrieksgebouwen die in werking zijn, is de nieuwe fabriek gepositioneerd. Tijdens de uitvoering heeft Feenstra Adviseurs in samenwerking met Royal FrieslandCampina de engineering en bouwbegeleiding op zich genomen.

Locatie Lochem – Highcare upgrade Inpakkerij

De Highcare Inpakkerij van Lochem is compleet vernieuwd. De Inpakkerij is een plek waar erg nauwkeurig omgegaan wordt met veiligheids- en hygiëne-eisen. Feenstra Adviseurs is verantwoordelijk geweest voor het opstellen en uitvoeren van een gezamenlijk constructieplan. In het uitvoeringsplan is rekening gehouden met de wens om de Inpakkerij tijdens de renovatie draaiende te houden.

Onderstaand een korte film, gedateerd uit 1962/1963, over de bouw van de fabriek in Lochem. Destijds nog onder de naam van de Nationale Coöperatieve Melkproduktenverkoopvereniging (NCM). De film is vervaardigd door F.G. Vos in opdracht van de Aannemer FA. Haafkes.

Locatie Meppel (Royal FrieslandCampina Kievit) – Nieuwe regelkamer

Kievit is onderdeel van Royal FrieslandCampina en heeft een locatie in Meppel. Op deze productielocatie werden via meerdere regelkamers, die verspreid lagen in de fabriek, de productieprocessen bewaakt. Met het realiseren van een nieuwe regelkamer worden deze processen nu centraal geregeld en bewaakt. De regelkamer is gelegen in een Medium Care omgeving. Materialisatie en detaillering van de bouwkundige- en van de inrichtingselementen zijn daar op afgestemd. Feenstra adviseurs heeft de uitvoering van de bouwkundige en constructieve werkzaamheden begeleid en de regelkamer met de omgeving mede ontworpen.