Royal Bel Leerdammer en Feenstra Adviseurs werken al ruim 70 jaar samen. Royal Bel Leerdammer is in 2021 overgenomen door Frans bedrijf Lactalis. Er zijn verschillende productievestigingen in Nederland van Royal Lactalis Leerdammer, waarvan Feenstra Adviseurs betrokken is bij ontwikkelingen op meerdere locaties. De vestiging waar alles begon is in Schoonrewoerd en is nog altijd in gebruik. De bekendste merken zijn La Vache qui rit, Kiri, Leerdammer, Boursin en Baby bel.

Locatie Dalfsen – uitbreiding opslagtanks

Op de locatie Dalfsen zijn extra opslagtanks geplaatst. Het terrein beschikt over beperkte vrije ruimte, wat er in geresulteerd heeft de tanks boven het maaiveld te tillen. De opslagtanks zijn boven de rijbaan voor vrachtauto’s gepositioneerd waardoor de infrastructuur intact is gebleven. Door ze boven de rijroute voor de vrachtwagens te positioneren is er geen ruimte verloren gegaan, en blijft de infrastructuur intact. Feenstra Adviseurs is verantwoordelijk geweest voor de ontwerpfase tot en met het technisch ontwerp.

Feenstra Adviseurs is de vaste adviseur op de locaties van Royal Lactalis Leerdammer.