Poederverwerking

Nieuwbouw tankenlokaal Abbott Laboratories B.V.

Dit is een studie voor de plaatsing van tanken met gereed product boven de binnenplaats. Onder het gebouw wordt gelost door vrachtwagens. Het gebouw kan daarom alleen aan de zijkant een fundatie hebben en beschikt over verdiepingshoge vakwerkleggers in de gevels om de belasting af te dragen op deze fundering.

Nieuwbouw dubbele indamper Abbott Laboratories B.V.

De vraagstelling was hier om naast de bestaande poedertoren 2 indampers te plaatsen. Dit vroeg om een gebouw van 22 meter hoog, welke op het dak van de poederpak-afdeling geplaatst moest worden. Dit dak is hierop niet voorzien. Als constructieve oplossing is ervoor gekozen om een nieuwe fundering (poer op stalen buispalen) in het bestaande gebouw te maken. Hierop worden stalen kolommen geplaatst die door het bestaande dak steken. Hierop draagt het gebouw van de indampers zijn belasting af. Voor de horizontale stabiliteit wordt het gebouw gekoppeld aan de toren.

Hoppergebouw Abbott Laboratories B.V.

 

Het aantal hoppers moesten worden uitgebreid met vijf stuks en een reserve. Een hopper bestaat uit een silo met diameter van 3m en een hoogte van 12m. Logistiek gezien was de meest logische plaats voor de hoppers op het dak van het magazijn naast de reeds aanwezige hoppers. Het dak van het magazijn is hierop niet berekend. Er was een overbruggingsconstructie nodig van het dak naar het niveau van fundering. Dus moest in korte tijd (productiestop) gemaakt in het bestaande gebouw. Dit vraagt om een goede voorbereiding en strakke planning en organisatie van de uitvoering.