Nieuwbouw dubbele indamper Abbott Laboratories B.V.

De vraagstelling was hier om naast de bestaande poedertoren 2 indampers te plaatsen. Dit vroeg om een gebouw van 22 meter hoog, welke op het dak van de poederpak-afdeling geplaatst moest worden. Dit dak is hierop niet voorzien. Als constructieve oplossing is ervoor gekozen om een nieuwe fundering (poer op stalen buispalen) in het bestaande gebouw te maken. Hierop worden stalen kolommen geplaatst die door het bestaande dak steken. Hierop draagt het gebouw van de indampers zijn belasting af. Voor de horizontale stabiliteit wordt het gebouw gekoppeld aan de toren.